Cash

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Renzong, emperador de la Xina
Dinastia Sung
Social tags: 
Description:
Numismatics

1034-1038

Donació de Pedro Tsi Chig-Ping, 1963

Inventory number: 

081413-N

3,81 g
25 mm
12 h
Bronze
Century: 11th
Jing / You / Yuan / Bao
La inscripció.
Anepígrafa
Sense imatge.