Cash

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Renzong, emperador de la Xina
Dinastia Sung
Social tags: 
Description:
Numismatics

1032-1033

Donació de Pedro Tsi Chig-Ping, 1963

Inventory number: 

081412-N

4,47 g
25 mm
12 h
Bronze
Century: 11th
Ming / Dao / Yuan / Bao
La inscripció.
Anepígrafa
Sense imatge.