Cash

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Renzong, emperador de la Xina
Dinastia Sung
Social tags: 
Description:
Numismatics

1023-1031

Donació de Pedro Tsi Chig-Ping, 1963

Inventory number: 

081411-N

4,03 g
23 mm
12 h
Bronze
Century: 11th
Tian / Sheng / Yuan / Bao
La inscripció.
Anepígrafa
Sense imatge.