Cash

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Hailing Wang, emperador de la Xina
Dinastia Jin
Social tags: 
Description:
Numismatics

1156-1161

Donació de Pedro Tsi Chig-Ping, 1963

Inventory number: 

081434-N

4,41 g
25 mm
12 h
Bronze o ferro (?)
Century: 12th
Zheng / Long / Yuan / Bao
La inscripció.
Anepígrafa
Sense imatge.