Bronze

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Cartago
Social tags: 
Description:
Numismatics

237-206 aC

Adquisició de la col·lecció Cazurro, 1933

Inventory number: 

030855-N

6,96 g
22 mm
11 h
Anepígrafa
Bronze
Cap de Persèfone-Tanit a l'esquerra.
Cap de cavall a la dreta; al davant, lletra yod.
Anepígrafa
Century: