2 Cash

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Shenzong, emperador de la Xina
Dinastia Sung
Social tags: 
Description:
Numismatics

1078-1085

Donació de Pedro Tsi Chig-Ping, 1963

Inventory number: 

081419-N

7,74 g
28 mm
12 h
Bronze o ferro (?)
Century: 11th
Yuan / Feng / Tong / Bao
La inscripció.
Anepígrafa
Sense imatge.