2 Cash

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Gaozong, emperador de la Xina
Dinastia Sung
Social tags: 
Description:
Numismatics

1127-1131

Donació de Pedro Tsi Chig-Ping, 1963

Inventory number: 

081432-N

6,89 g
29 mm
12 h
Bronze o ferro (?)
Century: 12th
Shao / Xing / Yuan / Bao
La inscripció.
Anepígrafa
Sense imatge.