2 Cash

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Gaozong, emperador de la Xina
Dinastia Sung
Social tags: 
Description:
Numismatics

1127-1131

Donació de Pedro Tsi Chig-Ping, 1963

Inventory number: 

081430-N

7,49 g
28 mm
12 h
Bronze o ferro (?)
Century: 12th
Jian / Yan / Tong / Bao
La inscripció.
Anepígrafa
Sense imatge.