10 pesetas

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Generalitat de Catalunya
issuing authority
Josep Obiols
Museum tags: 
Social tags: 
Description:
Numismatics

25.09.1936

168 x 76 mm

Adquisició, 2016

Inventory number: 

313064-000

Paper encolat blanc
"GENERALITAT/ DE/ CATALUNYA/ LA TRESORERIA DE LA GENERALITAT RECONEIX/ A FAVOR DEL PORTADOR LA QUANTITAT DE/ DEU PESSETES/ EN VIRTUT DEL DECRET DEL 21 SETEMBRE 1936./ BARCELONA, 25 SETEMBRE 1936./ L'INTERVENTOR GENERAL,/ EL CONSELLER DE FINANCES,/ EL TRESORER,/ BITLLET DE CURS OBLIGATORI A CATALUNYA"
La inscripció més escut de Catalunya, una espiga de blat i un martell simbolitzant l'agricultura i la indústria. Dibuixos de Josep Obiols i Palau (Sarrià 1894-Barcelona 1967)
"QUALSEVOL INTENT DE RESISTÈNCIA O FALSIFICACIÓ PER TAL DE DIFICULTAR O PERTORBAR LA CIRCULACIÓ D'AQUESTS/ BITLLETS, SERÀ CASTIGAT AMB LES MÀXIMES SANCIONS APLICABLES EN TEMPS DE GUERRA./ (ARTICLE QUART DEL DECRET DEL 21 DE SETEMBRE DEL 1936.)
Representació d'una al·legoria simbolitzant la vocació marinera de Catalunya, amb la reproducció d'unes barques de pesca.
Century: 20th
Generalitat de Catalunya - 10 pessetes - 25.09.1936
10 pessetes
Generalitat de Catalunya - 10 pessetes - 25.09.1936 [1]
10 pessetes [1]