sutra.jpg

Joan Sutrà davant de  la taula del Gòlgota del retaule de Sant Miquel de Cruïlles. Fons Joan Sutrà, AS_mn0625