Santa Librada

Print
Ubicación: 
Obra no expuesta
Artistas / Creadores / Autoridades: 
Andreu Sala
Linya, 1627? – Cardona, 1708
Etiquetas sociales: 
Escultura

Cap a 1689

255 x 170 cm

Aportació de la Comissió Provincial de Monuments Històrics i Artístics de Barcelona al Museu Provincial d'Antiguitats de Barcelona, 1879

Num. de catálogo: 

009991-000

Fusta policromada i daurada
Siglo: XVII
Tema: Religión
Andreu Sala - Santa Lliberada - Cap a 1689
Santa Lliberada
Andreu Sala - Santa Lliberada - Cap a 1689 [1]
Santa Lliberada [1]