Oriol Maspons, Monique, primer bikini d'Eivissa © Oriol Maspons, VEGAP, Barcelona, 2018

Oriol Maspons, Monique, primer bikini d'Eivissa © Oriol Maspons, VEGAP, Barcelona, 2018