Museu Nacional d'Art de Catalunya | Taller, caràcter i obra

Museu Nacional d'Art de Catalunya | Taller, caràcter i obra