Estat de conservació, El Violinista

Estat de conservació, El Violinista