6-60_-106.jpg

Joan Colom, Sense títol, 1993-2010. Donació de l'autor al Museu Nacional. © Joan Colom