218784-000_095117.jpg

Oriol Maspons - Inundacions del Vallès - 1962