145444-d_067297.jpg

Ismael Smith - Figura masculina amb indumentària grega - Cap a 1908