076000-cjt_x1500_cat.jpg

Diverses autoritats, Tresor de la neàpoli d'Empúries, 1926