068705-005_41787.JPG

Mestre de la sala capitular de Sixena - De Jannai a Naüm de la genealogia de Crist segons Lluc, de la sala capitular de Sixena - Entre 1196-1208 [5]