068703-002_16691.JPG

Mestre de la sala capitular de Sixena - Pecat Original, de la sala capitular de Sixena - Entre 1196-1200