020632-n_095027.jpg

Ibèrica indeterminada - Dracma ibèrica d'imitació - Finals del segle III aC