015874-000_57042.JPG

Mestre de Pedret - Absis de Santa Maria d'Àneu - Finals del segle XI – inicis del segle XII [14]