010420-000_061-31_copia.jpg

Damià Campeny - Infant nu ajagut damunt una creu - Cap a 1815-1840