Mitad de Kese

Print
Ubicación: 
Vitrina 2.7. Sala del GNC
Artistas / Creadores / Autoridades: 
Kese
Etiquetas museo: 
Etiquetas sociales: 
Descripción:
Numismática

Mediados del siglo II a.C

Legado de Ròmul Bosch Alsina, 1923

Num. de catálogo: 

009380-N

22 mm
3 h
5 g
Anepígrafa
Bronce
Cabeza masculina con collar punteado, a la derecha.
KESE
Caballo galopante, a la derecha.
Siglo: II - I aC
Kese - Meitat de Kese - Mitjan segle II aC
Meitat de Kese