El héroe

Print
Ubicación: 
Obra no expuesta
Artistas / Creadores / Autoridades: 
Felip Coscolla

Grao (Valencia), 1880 – Barcelona, 1940

Etiquetas sociales: 
Descripción:
Escultura

1937

57 x 21,5 x 25 cm

Procedent de l'«Exposició Trimestral d'Arts Plàstiques» de Barcelona, 1938

Num. de catálogo: 

145289-000

5,1 kg
Guix
Tema: Figura humana
Siglo: XX