3-39_-211107-000_080143.jpg

Joan Colom, El carrer, 1960. Donació de l'autor al Museu Nacional. © Joan Colom