218799-000_095109.jpg

Oriol Maspons - Inundacions del Vallès, camp de futbol de Terrassa - 1962