131791-d_072948.jpg

Marià Andreu Estany - Dibuix preparatori per al cartell «Segovia / recital de guitarra» a les Galeries Laietanes - 1916