113518-d_023336.jpg

Juli González - Nu de perfil amb cadira (Nu de profil à la chaise) - Cap a 1910-1914