113473-d_023321.jpg

Juli González - Maternitat del nen a la creu (Maternité a l'enfant à la croix) - 1941