027279-D.JPG

Ramon Casas - Retrat d'Eliseu Meifrèn - Cap a 1897-1899