013873-CJT.JPG

Diverses autoritats - Tresor de monedes d'Untikesken - Mitjan segle I aC