011365-N.JPG

A nom de Carles II de França, dit «El Calb» - Diner d'imitació carolíngia - Segles IX-X