Joan Vilatobà. En quin lloc del cel et trobaré?, no fechado