Ramon Pichot, Escena de mercat. Pastel sobre paper. Coll. particular

Ramon Pichot Gironés - Mercat - Entre 1906 i 1911 [1]