068703-cjt_075218.jpg

Mestre de la sala capitular de Sixena - Pintures de la sala capitular de Sixena - Entre 1196-1208