022991-sub_072695.jpg

Mestre de Pedret - Absis nord de Pedret - Finals del segle XI – inicis del segle XII