015874-000.jpg

Mestre de Pedret - Absis de Santa Maria d'Àneu - Finals del segle XI – inicis del segle XII