San Miguel pesando las almas

Print
Ubicación: 
Sala 29
Artistas / Creadores / Autoridades: 
Maestro de Fráncfurt
Activo en Amberes, entre el último cuarto del siglo XV – el primer tercio del XVI
Etiquetas museo: 
Etiquetas sociales: 
Descripción:

En el compartiment central hi ha el Bateig de Crist per sant Joan Baptista acompanyat per l’arcàngel Miquel, també present en el batent esquerre en el moment del pesament de les ànimes, mentre al batent dret hi ha un episodi de l’hagiografia de sant Francesc d’Assís. A la part exterior de les dues portelles apareixen les figures de l’arcàngel Gabriel i la Mare de Déu, en el moment de l’Anunciació. El programa representat gira al voltant de la idea de la redempció i de la renovació en la fe que suposa l’acte del baptisme. Per la mida de l’obra i per l’escut heràldic que hi ha a l’angle superior dret d’una portella, es tractaria d’un encàrrec privat, destinat a presidir una capella familiar en un temple. Des del punt de vista formal, l’obra és una manifestació paradigmàtica del treball del Mestre de Frankfurt, pintor flamenc que deu el seu apel•latiu a dos tríptics que es conserven en aquesta ciutat alemanya. La plàstica de l’artista empra solucions i fórmules eclèctiques: la composició de la taula central deriva d’un gravat de Martin Schongauer, i recorda obres de Gerard David; la tipologia de l’arcàngel Gabriel deriva de models gestats en el taller dels germans van Eyck, i que també fou reinterpretat per Roger van der Weyden i el Mestre de Flémalle.

Pintura

Entre 1500-1520

Llegat d'Emili Cabot, 1924

Num. de catálogo: 

015914-001

Oli sobre fusta
Siglo: XVI
Tema: Religión