As

Print
Ubicación: 
Obra no expuesta
Artistas / Creadores / Autoridades: 
Augusto
Etiquetas sociales: 
Descripción:
Numismática

27-14 aC

Antic fons del Gabinet Numismàtic de Catalunya

Num. de catálogo: 

004694-N

29 mm
10 h
13,24 g
Bronze
Siglo: II aC – I aC
MVN - CAL IVL
Cap masculí, a la dreta.
M PLAET TRAN Q VRSO / II VIR ITER
Brau, a la dreta.