Il·lustració: © Stefanini Andre

La mirada il·lustrada. Museu Nacional i EINA a l'Espai EducArt