114802-000_022174.jpg

Miquel Blay - Els primers freds (guix) - 1892