065450-000_053269.jpg

Mestre de Pedret - Fragment de columna d'Àger - Finals del segle XI – inicis del segle XII