040906-000_066933.jpg

Guerau Gener - Resurrecció de Crist - 1407-1411