Recumbent Christ

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Anonymous
Social tags: 
Description:
Sculpture

Primer quart del segle XVI

182 x 92 x 25 cm

Aportació de la Comissió Provincial de Monuments Històrics i Artístics de Barcelona al Museu Provincial d'Antiguitats de Barcelona, 1879

Inventory number: 

009900-000

Alabastre amb restes de policromia
Century: 16th
Subject: Religion