Impost from Santa Llúcia chapel

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Anonymous
Museum tags: 
Social tags: 
Description:
Sculpture

Scond half of the 13th century

12 x 39 x 36 cm

Given by the Comissió Provincial de Monuments Històrics i Artístics de Barcelona to the Museu Provincial d'Antiguitats de Barcelona, 1888

 

Inventory number: 

014181-000

High relief in sandstone
Century: 13th
Subject: Plant motif
Anònim - Imposta de la capella de Santa Llúcia - Segona meitat del segle XIII
Imposta de la capella de Santa Llúcia