Female figure from a Holy Sepulchre

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Anonymous. Aragon
Seguidor de Damià Forment
Social tags: 
Description:
Sculpture

Entre 1520-1530

55 x 32 x 20 cm

Aportació de la Comissió Provincial de Monuments Històrics i Artístics de Barcelona al Museu Provincial d'Antiguitats de Barcelona, 1900

Inventory number: 

009737-000

Fusta daurada i policromada
Century: 16th
Subject: Religion