Crucifix

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Anonymous
Social tags: 
Description:

Es tracta d’una imatge d’un Crist crucificat, despullat, cobert només a amb el perizoni, i amb els braços oberts per ser clavat a la creu. Mostra una talla força curiosa, en paràmetres geomètrics, i amb l’anatomia força marcada. Pel tipus del treball dels cabell i altres elements, caldria datar l'obra al segle XVIII.

Sculpture

Segle XVIII

crist: 72 x 60 x 15 cm

Antic fons de Museus

Inventory number: 

157638-000

Fusta i estuc, policromat i daurat
Century: 18th
Subject: Religion