Cash

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Hui Tsung, dinastia Sung
Dinastia Sung
Social tags: 
Description:
Numismatics

1111-1118

Donació de Pedro Tsi Chig-Ping, 1963

Inventory number: 

081428-N

4,06 g
25 mm
12 h
Bronze o ferro (?)
Century: 12th
Zhong / He / Tong / Bao
La inscripció.
Anepígrafa
Sense imatge.