Capital

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Anonymous
Social tags: 
Description:
Sculpture

Últim quart del segle XIII

26 x 19 x 19 cm

Recuperació de la Prefectura d'urbanització i obres de l'Ajuntament de Barcelona, 1909

Inventory number: 

015998-000

Pedra
Century: 13th
Subject: Plant motif
Procedència desconeguda. Procedeix probablement d'algun edifici de la ciutat de Barcelona.
Anònim - Capitell - Últim quart del segle XIII
Capitell